C-UAS

C-UAS

Nárast počtu UAS vo vzdušnom priestore so sebou prináša aj priamo úmerne narastajúci počet nelegálnej prevádzky UAS, ktorá môže spôsobiť škody na zdraví a živote osôb, tak aj škody veľkého rozsahu na majetku. Z tohto dôvodu je jedným z následkov fenoménu narastajúcej prevádzky UAS aj potreba prijímaním rozličných opatrení za účelom efektívnej ochrana vzdušného priestoru pred nelegálnymi letmi bezpilotných lietadiel, a to ako v rovine prevenčných opatrení tak aj opatrení ultima ratio, t. j. eliminačných. Jedným z takýchto riešení sú Antidronové (C-UAS) systémy.
c-uas-3

Z dôvodu komplexnej regulácie využiteľnosti C-UAS systémov, je táto služba určená najmä:

 1. Letiskám
 2. Prvkom kritickej infraštruktúry
 3. Špecifickým podujatiam
 4. Obranným a bezpečnostným zložkám štátu

C-UAS systém je možné definovať ako kombináciu rôznych technických a technologických riešení využívaných za účelom včasného identifikovania nelegálnej prevádzky UAS a jej následnej eliminácie. C-UAS systém sa vo väčšine prípadov skladá z dvoch základných skupín zariadení, a to zariadení na monitorovanie nelegálnej prevádzky a zariadenia na jej elimináciu. Úlohou zariadenia na monitorovanie vymedzenej časti vzdušného priestoru je:

c-uas-1

Monitorovacie zariadenia C-UAS systému sú najčastejšie tvorená kombináciou niekoľkých typov senzorov, medzi ktoré patria:

a) Rádiofrekvenčné (RF) senzory
b) Optické senzory
c) Akustické senzory
d) Radary

c-uas-2

Druhou skupinou zariadení tvoriacich C-UAS systém sú zariadenia slúžiace na elimináciu identifikovanej nelegálnej prevádzky. Trhové možnosti ponúkajú viacero kategórií zariadení slúžiacich na elimináciu nelegálnej prevádzky UAS, ktorých úlohou je:

 1. Fyzické zneškodnenie UAS
 2. Neutralizácia UAS
 3. Prebratie kontroly nad UAS
c-uas-4

EIiminačná časť C-UAS systému môže byť tvorená jednou alebo kombináciou metód z nasledovných kategórií:

 1. Rušenie rádiofrekvenčného pásma
 2. Spoofing
 3. Vysokovýkonné mikrovlnné zariadenia (HPM)
 4. Mechanická eliminácia prostredníctvom špeciálnych sietí, prípadne UAS
 5. Laserové delo

Vzhľadom na rozmanitosť prevádzky UAS v oblasti C-UAS platí princíp robustného C-UAS systému, ktorý je tvorení správnou kombináciou viacerých zariadení na monitorovanie a elimináciu nelegálnej prevádzky UAS.  

V prípade, ak máte záujem o integráciu C-UAS systému ste na tej správnej adrese. Neváhajte nás kontaktovať.