Vizuálna inšpekcia a 3D modeling

Vizuálna inšpekcia a 3D modeling

  • Fotogrametria
  • Vytváranie 2D Máp
  • Vizuálna Inšpekcia

V spoločnosti ZEPHYR sa venujeme aj službám vizuálnych inšpekcií a vytváraniu 3D prostredníctvom bezpilotných leteckých systémov (UAS) a najmodernejších technológií v tejto oblasti. Našim klientom poskytuje široké spektrum možností získavania presných a detailných údajov z prostredia, ktorých výstupom sú mračná bodov, 3D modely, 2D mapy, fotografické a video záznamy.

fotka1

Fotogrametria

Využívame moderné technológie UAS na snímanie terénu, budov, infraštruktúry a ďalších objektov zo vzduchu. Naše UAS sú vybavené pokročilými senzormi a kamerami, ktoré zaznamenávajú obrazové a georeferencované údaje. Tieto údaje sú získané v rôznych formátoch a rozlíšeniach podľa konkrétnych požiadaviek projektu. Zozbierané údaje sú následne spracované pomocou špecializovaného softvéru a fotogrametrických algoritmov, z ktorých získame presné a detailné 3D modely a mračná bodov s výškovým profilom.

vytvarania-2d-map

Vytváranie 2D Máp

Okrem 3D modelov ZEPHYR ponúka aj služby vytvárania 2D máp, ktoré môžu byť využité pri plánovaní, navigácii a analýze terénu.

vizualna-inspekcia

Vizuálna Inšpekcia

Realizujeme podrobné vizuálne inšpekcie infraštruktúry, stavieb, elektrických vedení a ďalších objektov zo vzduchu. Táto služba pomáha odhaľovať skryté problémy, zlepšovať bezpečnosť a efektívne riadiť proces údržby v jednotlivých segmentoch.

Výstupy odovzdávame klientom vo formáte, ktorý je pre nich najvhodnejší. Môžeme tiež poskytnúť ďalšie analýzy a posudky v rozsahu požadovanom klientom.

Prečo si vybrať práve nás?

Rozmanité využitie

Naše služby sú vhodné pre široké spektrum odvetví vrátane energetiky, stavebníctva, realitného sektora, geodézie, urbanizmu a mnohých ďalších.

Komplexné riešenia

Ponúkame kompletné služby zahŕňajúce plánovanie letov, zber údajov, spracovanie údajov, vytváranie modelov a máp, ako aj poradenstvo a podporu pre našich klientov.

S nami získate presné a spoľahlivé informácie o Vašom prostredí a objektoch z vtáčej perspektívy, čo vám otvára nové možnosti v oblasti plánovania, návrhu, analýzy a inovácií. Kontaktujte nás ešte dnes a zistite, ako Vám môžeme pomôcť s Vašimi potrebami.