Termovízia

Termovízia

Jednou z činností, ktorej sa v ZEPHYRe venujeme, je poskytovanie komplexných inšpekčných služieb prostredníctvom bezpilotných lietadiel vybavených termografickou technológiou.

Uvedené služby sú určené najmä pre subjekty vykonávajúce činnosti v oblastiach energetiky, stavebníctva, prípadne poskytovateľov služieb monitoringu/zabezpečenia vymedzeného priestoru atď.

Výstupom kontroly vykonanej prostredníctvom termongrafickej technológie je technická správa popisujúca stav predmetu kontroly v rozsahu stanovenom medzinárodnými štandardmi pre vykonávanie termovíznych kontrol v predmetnej oblasti, vrátane identifikovaných vád a fotodokumentácie z termovíznej a vizuálnej kamery.

Samozrejmosťou je odporúčanie ďalších krokov potrebných k náprave identifikovaných vád a identifikácia potenciálnych problémov ešte pred tým, ako sa prejavia na predmete inšpekcie.

V kombinácii so službou vizuálnej kontroly a 3D modelingu Vám naše služby prinášajú najmä nasledovné benefity:

S nami získavate nielen bezkonkurenčný servis, ale aj partnera, ktorý je pripravený plniť Vaše potreby s najvyššou úrovňou odbornosti a dôveryhodnosti. Dovoľte nám pomôcť Vám dosiahnuť optimálne výsledky vo Vašej oblasti záujmu.