Konzultačné služby

Konzultačné služby

Prevádzkovanie UAS v rámci vzdušného priestoru Slovenskej republiky je komplexne regulované, a to ako prostredníctvom všeobecne záväzných a priamo aplikovateľných právnych aktov EÚ, tak aj prostredníctvom národnej právnej úpravy.

Naše konzultačné služby sú zamerané určené najmä klientom, ktorých zámerom je poskytovať služby prostredníctvom UAS, prípadne chcú UAS integrovať do svojho firemného prostredia a potrebujú relevantné odpovede na otázky ako…

Ak hľadáte odpovede na vyššie uvedené otázky, prípadne iné otázky v oblasti bezpilotného letectva, neváhajte sa na nás obrátiť.

konzultacne-sluzby-1

ZEPHYR je garanciou silného, skúseného, relevantného partnera pri vytváraní Vášho biznis plánu.

Pre spoločnosti, ktoré chcú poskytovať služby prostredníctvom UAS/chcú integrovať UAS do svojho biznis modelu.

Implementovať UAS do Vašej spoločnosti, prípadne poskytovať služby prostredníctvom UAS so sebou prináša množstvo bariér. Sme tu pre Vás od prípravy koncepcie prevádzky až po certifikáciu Vašej spoločnosti ako prevádzkovateľa UAS! Čo Vám ponúkame?

Prípravné procesy:

 • Definovanie požiadavky zo strany klienta, prípadne vykonanie interného auditu u existujúceho prevádzkovateľa UAS
 • Konzultácie a príprava koncepcie prevádzky
 • Validácia stanovených procesov

Implementačná fáza:

 • Príprava prevádzkovej dokumentácie
 • Výcvik a certifikácia pilotov na diaľku
 • Nastavenie interných procesov
 • Podpora pri získaní potrebných povolení

Profesionálna prevádzka a jej rozšírenie:

 • Zabezpečenie súladu prevádzky s legislatívnymi požiadavkami
 • Pravidelné školenia odborného personálu
 • Prevádzková podpora
 • Rozšírenie prevádzky o nový typ UAS
 • Zastupovanie pred národnými autoritami